วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2018 13:55

ขอความอนุเคราะห์จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ National e-Library

เขียนโดย... 

     กระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ National e-Library เพื่อจัดทำเป็นศูนย์กลางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยสามารถส่งได้ด้วยตนเองที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ หรือ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 146 ครั้ง