Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
รอง ผวจ.น่าน นำทีมตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
อบรมผู้ประกอบการร้านค้าและแกนนำ อสม. ด้านการใช้ยาสมเหตุผล
ประชุมชี้แจงโครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยงในครัวเรือน ณ รพ.สต.บ้านเมืองจัง
อย. ลงพื้นที่ตรวจประเมินรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563
คบส.น่าน จัดอบรมการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2563
จังหวัดน่าน เข้ารับโล่รางวัล ในเวทีประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ
สสจ. น่าน และ ชุมชนบ้านเมืองจังเหนือ รับโล่เกียรติคุณ บวร.ร. ประจำปี 2562
งานประชุมเพื่อคืนข้อมูลเข้าสู่ชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2564

 

 

  1. กิจกรรม
  2. ประกาศ
  3. แจ้งเตือน
  4. บริหารเวชภัณฑ์
  5. ข่าวสาร อย.

ข่าวสารวิชาการ

×

Error

You are not authorised to view this resource.