Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
คบส. น่าน จัดบูธนิทรรศเรื่องผักและผลไม้ปลอดภัย ในงานเกษตรอินทรีย์วิถีน่าน จากภูผาสู่สากล ครั้งที่ 4
รอง ผวจ.น่าน นำทีมตรวจให้คำแนะนำผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ และผู้จำหน่ายผัก ผลไม้สดรายใหญ่ในจังหวัดน่าน
ประชุมเครือข่าย คบส. เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
สสจ. น่าน จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562
สสจ. น่าน และ ชุมชนบ้านเมืองจังเหนือ รับโล่เกียรติคุณ บวร.ร. ประจำปี 2562

 

 

  1. กิจกรรม
  2. ประกาศ
  3. แจ้งเตือน
  4. บริหารเวชภัณฑ์
  5. ข่าวสาร อย.

 ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรนวดเพื่อสุขภาพก่อนวันที่ 23 ธันวาคม 2559 (765 หลักสูตรเดิม) ขอให้มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่กลุ่มงาน คบส. สสจ.น่าน ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563

 งานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

 งานยาเสพติด

(ประกาศทั้งหมด)

×

Error

You are not authorised to view this resource.

ข่าวสารวิชาการ