ระบบใบรับรองเงินเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ระบบใบรับรองเงินเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

กรุณาเข้าสู่ระบบ (โดยใช้ Chrome หรือ FireFox เพื่อการแสดงผลที่ปกติ)


เลขที่บัตรประชาชน

*ตัวอย่าง : 3550100123999
รหัสผ่าน

* ตัวเลขหลักที่ 7-10 ของเลขบัญชีที่ใช้โอนเงินเข้า
  ตัวอย่าง :
  ธ.กรุงไทย  5071234567      รหัสผ่านคือ 4567     
  ธ.ออมสิน   052456789012   รหัสผ่านคือ 7890
 

หากพบความผิดพลาด โปรดแจ้ง งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (โทร. 054-600076) เพื่อตรวจสอบและแก้ไขต่อไป


          
เข้าใช้ระบบแล้ว 819 คน จากทั้งหมด 1,683 คน คิดเป็นร้อยละ 48.66


สอบถามรายละเอียดเงินเดือน : 054-600076 (การเงิน)
สอบถามการใช้งานระบบ : 065-6256525 (วรวุฒิ)
----------
พัฒนาโดย : นายบัญชา อุดมวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

Copyright © 2014 by bancha_u@hotmail.com. All Rights Reserved.Powered by PHP+Mysql