ระบบใบรับรองเงินเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ระบบใบรับรองเงินเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

กรุณาเข้าสู่ระบบ (โดยใช้ Chrome หรือ FireFox เพื่อการแสดงผลที่ปกติ)


เลขที่บัตรประชาชน

*ตัวอย่าง : 3550100123999
รหัสผ่าน

* ตัวเลขหลักที่ 7-10 ของเลขบัญชีที่ใช้โอนเงินเข้า
  ตัวอย่าง :
  ธ.กรุงไทย  5071234567            รหัสผ่านคือ 4567
  ธ.ออมสิน   052456789012345   รหัสผ่านคือ 7890
 

หากพบความผิดพลาด โปรดแจ้ง งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (โทร. 054-600076) เพื่อตรวจสอบและแก้ไข


เข้าใช้ระบบแล้ว 1695 คน จากทั้งหมด 1,936 คน คิดเป็นร้อยละ 87.55


Copyright © 2014 by bancha_u@hotmail.com. All Rights Reserved.Powered by PHP+Mysql