วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2018 11:24

มูลนิธิกาญจนบารมี จะจัดกิจกรรมโครงการ "ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561"

เขียนโดย... 

    มูลนิธิกาญจนบารมี จะจัดกิจกรรมโครงการ "ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561"

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561

ณ ลานกิจกรรมริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 82 ครั้ง