วันศุกร์, 04 มกราคม 2019 14:01

หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาผลงานเชิงลึกของเภสัชกรเฉพาะทาง (APP)

เขียนโดย... 

     กองบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับ CPO เขต 1 จะจัดการประชุมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาผลงานเชิงลึกของเภสัชกรเฉพาะทาง (Advanced Practitioner Pharmacist : APP) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม และ 1-3 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

     รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 68 ครั้ง