วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2018 12:59

โครงการสัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงาน นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพกายอุปกรณ์

เขียนโดย... 

     ชมรมช่างกายอุปกรณ์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จะจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงาน นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพกายอุปกรณ์

ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเบย์ จ.สมุทรปราการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 53 ครั้ง