วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2018 11:19

การประชุมวิชาการฯ และประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น

เขียนโดย... 

     สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการฯ และประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น 

ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 83 ครั้ง