วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2018 11:13

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(4635)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร สามารถดาวน์โหลดดูรายละเเอียดได้ตามไฟล์แนบ
1. หนังสือที่ ศธ 0517.067/1099 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน)
2. หนังสือที่ ศวม 1317/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติข้าราชาการ/บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม
3. หนังสือที่ สอส. 61/ว.11 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญแพทย์-พยาบาลและนักวิชาการเข้ารับการอบรมและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรม
_____________________________
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 111 ครั้ง