Tuesday, 14 January 2020 10:22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาทุ่งช้าง

เขียนโดย... 

     ตามที่ สสจ.น่าน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาทุ่งช้าง นั้น

     บัดนี้ ได้เสร็จสิ้นระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สสจ.น่าน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาทุ่งช้าง

    รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

อ่าน 133 ครั้ง