วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2019 13:37

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาทุ่งช้าง

เขียนโดย... 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาทุ่งช้าง

-----------------------------------

         ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาทุ่งช้าง
จำนวน 1 อัตรา ในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบท้ายนี้

อ่าน 505 ครั้ง