วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2018 15:03

รพ.ชลบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

เขียนโดย... 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษและรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

อ่าน 115 ครั้ง