วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2019 15:11

การปรับปรุงตารางวัคซีนในโปรแกรม hosxp-pcu ปี 2562

เขียนโดย... 

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอรายงานสถานการณ์ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน พร้อมทั้งส่งคู่มือการปรับปรุงตารางวัคซีนในโปรแกรม hosxp-pcu เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน สำหรับ รพ.สต. ทุกแห่ง 

     รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 1664 ครั้ง