วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน 2021 15:41

รายงานการประเมินสถานภาพการใช้ Health Application ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ

เขียนโดย... 

         สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำรายงานการประเมินสถานภาพการใช้ Health Application ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา Health Application ของกระทรวงสาธารณสุข

         สามารถดาวน์โหลด รายงานฉบับเต็ม และ รายงานฉบับย่อ ได้ที่ไฟล์แนบ

อ่าน 163 ครั้ง