วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2021 14:13

แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เขียนโดย... 

ตามที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำหนังสือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และส่งเสริมการรับประทานอาหารจากสมุนไพรเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน

สามารถดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าวฯ ได้ที่ QR Code ที่แนบท้ายในหนังด้านล่างนี้

อ่าน 206 ครั้ง