วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2020 09:03

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563

เขียนโดย... 

     จังหวัดน่าน ขอเชิญหน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่สนใจ

สมัครเข้าร่วมโครงการ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563

โดยจะทำการทดสอบในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

สมัครได้ที่  http://bit.ly/2PhSm59

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 1158 ครั้ง