วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2019 14:38

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

เขียนโดย... 

     สสจ.น่าน ขอนำส่งสำเนาหนังสือ สป.สธ. เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 218 ครั้ง