วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2019 10:18

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน

เขียนโดย... 

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน

บ้านสถาน หมู่ที่ 1 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

เปลี่ยนชื่อเป็น "บ้านไชยสถาน"

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 391 ครั้ง