วันพุธ, 09 มกราคม 2019 11:18

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

เขียนโดย... 

     ศาลากลางจังหวัดน่าน ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน เผยแพร่คลิปวิดีทัศน์ และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี พ.ศ. 2562 ตามความเหมาะสม โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ตาม QR-Code ในเอกสารแนบ หรือที่ http://tiny.cc/kbca2y

อ่าน 110 ครั้ง