วันพฤหัสบดี, 20 ธันวาคม 2018 15:42

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เขียนโดย... 

     จังหวัดน่าน ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 80 ครั้ง