วันจันทร์, 05 พฤศจิกายน 2018 09:25

โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Research Mentorship)

เขียนโดย... 

     กระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข" (MOPH Research Mentorship)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 108 ครั้ง