วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2018 09:24

แบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย... 

     สำนักงานคลังจังหวัดน่าน จัดส่งแบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับสำนักงานที่ประสงค์ขอพิจารณากำหนดเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษ โดยกรอกข้อมูลจัดส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 675 ครั้ง