วันพฤหัสบดี, 06 มกราคม 2022 13:54

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน Featured

เขียนโดย... 

การมอบอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสาุขจังหวัดน่าน ที่ 364/2564 ลว. 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อ่าน 126 ครั้ง