วันจันทร์, 08 มีนาคม 2021 10:47

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ 64/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดน่าน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ไฟล์แนบ

อ่าน 2346 ครั้ง