วันอังคาร, 26 เมษายน 2016 16:46

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับ สสจ.น่าน จำนวน 34 เครื่อง (แก้ไขสเปค)

เขียนโดย... 

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (40.10.17.01)
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 34 เครื่อง

- กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 ถึง 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น.
- เปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 602 ครั้ง