วันจันทร์, 28 มีนาคม 2016 16:43

สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับ รพ.เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 3)

เขียนโดย... 

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (25.10.17.03) ครั้งที่ 3

- กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึง 7 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น.
- เปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 469 ครั้ง