วันอังคาร, 01 มีนาคม 2016 15:38

สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับ รพ.เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 2)

เขียนโดย... 

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (25.10.17.03) ครั้งที่ 2

- กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 14 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น.
- เปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 480 ครั้ง