วันอังคาร, 01 มีนาคม 2016 14:36

สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน รพ.นาน้อย

เขียนโดย... 

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน
ที่โรงพยาบาลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ 1,245,800 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

- กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงพยาบาลนาน้อย
- กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 14 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
- เปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 493 ครั้ง