วันพุธ, 20 ตุลาคม 2021 15:24

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดช่องท้องชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ ๒ มิติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

เขียนโดย... 

อ่าน 52 ครั้ง