วันอังคาร, 02 มีนาคม 2021 12:00

ประกาศประกวดราคาอาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,788 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 1 หลัง

เขียนโดย... 

อ่าน 94 ครั้ง