วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2020 10:22

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจ สำหรับการผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร

เขียนโดย... 

อ่าน 89 ครั้ง