วันจันทร์, 27 มกราคม 2020 10:09

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 81 รายการ

เขียนโดย... 

 

 

อ่าน 632 ครั้ง