วันศุกร์, 04 ตุลาคม 2019 14:23

ประกาศผลการสืบราคาเพื่อหาราคาอ้างอิงในการจัดซื้อร่วมด้าน ยา วัสดุการแพทย์ทั่วไป และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 Featured

เขียนโดย... 

          ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการสืบราคาเพื่อหาราคาอ้างอิงในการจัดซื้อร่วมด้านยา วัสดุการแพทย์ทั่วไป และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 และบัดนี้ได้ดำเนินการพิจารณาผลและคัดเลือกผู้จำหน่ายเรียบร้อยแล้ว นั้น

        ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอแจ้งผลการสืบราคาฯ ดังกล่าว เพื่อให้โรงพยาบาลใช้เป็นราคาอ้างอิงในการจัดซื้อ สามารถดาวน์โหลดบัญชีฯ ได้ตามที่แนบมาพร้อมกันนี้

อ่าน 903 ครั้ง