วันจันทร์, 09 กันยายน 2019 09:51

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือ ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาด 8 สายนอก 56 สายใน พร้อมเดินระบบโทรศัพท์ภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย... 

อ่าน 159 ครั้ง