Wednesday, 02 January 2019 17:03

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เขียนโดย... 

อ่าน 235 ครั้ง