วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2018 15:20

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทย์ศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ

เขียนโดย... 

อ่าน 77 ครั้ง