Thursday, 05 April 2018 11:07

ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการแก้ไขปัญหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อม จ.น่าน

เขียนโดย... 

ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการแก้ไขปัญหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อม จ.น่าน จำนวน 1 รายการ

1. อุปกรณ์ตรวจหาสารโคลีนเอสเตอเรสในเลือด จำนวน 100 ชุด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 210 ครั้ง