วันศุกร์, 27 ตุลาคม 2017 12:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย... 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 240 ครั้ง