วันศุกร์, 27 ตุลาคม 2017 11:46

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย... 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 185 ครั้ง