วันจันทร์, 29 มีนาคม 2021 16:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,788 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 1

เขียนโดย... 

อ่าน 38 ครั้ง