วันศุกร์, 24 กรกฎาคม 2020 16:16

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

เขียนโดย... 

อ่าน 110 ครั้ง