วันจันทร์, 22 ตุลาคม 2018 10:42

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตติ์ จำนวน ๒ เครื่อง

เขียนโดย... 

อ่าน 68 ครั้ง