วันจันทร์, 20 สิงหาคม 2018 14:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ รถพยาบาล(ตู้)

เขียนโดย... 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ จำนวน ๑ รายการ คือ รถพยาบาล(ตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

อ่าน 136 ครั้ง