Monday, 09 December 2019 14:10

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารามเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำหรับสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

อ่าน 55 ครั้ง