วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2019 14:05

เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5 -6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เขียนโดย... 

อ่าน 203 ครั้ง