วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2021 16:25

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)

เขียนโดย... 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานการส่งมอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ประเภทต่างๆ ให้โรงพยาบาล 9 แห่งในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ซึ่งมูลนิธิเทมาเสก อินเตอร์เนชันเนล ประเทศสิงคโปร์ ประสานความร่วมมือและสนับสนุนผ่านสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) ในประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องมือแพทย์ช่วยในการบำบัดรักษาผู้ป่วย COVID-19 และผู้ป่วยระบบทางเดินทายใจอื่นๆ ในจังหวัดน่านต่อไป

อ่าน 71 ครั้ง