วันจันทร์, 25 มกราคม 2021 09:09

กิจกรรมส่งมอบของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

เขียนโดย... 

         วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมส่งมอบของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” โดยของขวัญที่ส่งมอบ คือ สื่อต้นแบบ บัตรแนะนำตัวหมอประจำตัว 3 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน และให้ประชาชนได้รู้จักหมอประจำตัว 3 คน และได้จัดมอบเสื้อให้แก่ อสม. หมอประจำบ้าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อสมในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมีนายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานการส่งมอบของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุขให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.หรือ หมอคนที่ 1 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับชุมชนอย่างเข้มแข็งต่อไป

อ่าน 159 ครั้ง