วันพฤหัสบดี, 07 มกราคม 2021 09:15

การลงพื้นที่ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ การดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

เขียนโดย... 

นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ร่วมติดตามคณะ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยปลัดจังหวัดน่าน พาณิชย์จังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ การดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 1 ราย เข้ามาใช้บริการของห้างสรรพสินค้า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า ห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่ง มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นเพิ่มขึ้น โดยมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสถานที่พื้นที่จำหน่ายและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ จากเดิม วันละ 3 ครั้ง เป็น ทุกชั่วโมง กำหนดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในตัวอาคารและนอกอาคารสถานที่ (หลังช่วงเวลาห้างปิดทำการ)อย่างต่อเนื่อง มีจุดล้างมือ เจล แอลกอฮอล ล้างทำความสะอาดมือ คัดกรองผู้มาใช้บริการ วัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดให้มีการลงทะเบียน ทั้งแบบลงสมุดบันทึกและใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ

อ่าน 176 ครั้ง