วันพุธ, 30 ธันวาคม 2020 16:16

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญ กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ประจำจุดตรวจร่วมบูรณาการ อำเภอสันติสุข และอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

           ภายใต้การอำนวยการของ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และคณะผู้แทนส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ประจำจุดตรวจร่วมบูรณาการ ณ จุดตรวจห้วยปา อำเภอสันติสุข และจุดตรวจนาบัว อำเภอแม่จริม ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่าน 130 ครั้ง