วันพุธ, 30 ธันวาคม 2020 09:40

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม Kick Off ตามนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”

เขียนโดย... 

นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางกานดา ยุบล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ตามนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ทั้งนี้ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน เครือข่ายสุขภาพอำเภอภูเพียง อสม.และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดมอบ Postcard หมอประจำครอบครัว สิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ และคำแนะนำด้านสุขภาพ  ซึ่งจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดน่านในลำดับต่อไป

อ่าน 145 ครั้ง