วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2020 10:14

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย... 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โดยมี แพทย์หญิงภูริชา ชัยวิรัช นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลน่าน เป็นประธานการประชุม และร่วมให้ข้อเสนอแนะ ในประเด็น 1. กรอบดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดน่าน 2. ผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 3. OKR การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน IMC โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จำนวน 3คน เพื่อให้การขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพของจังหวัดน่าน บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่าน 178 ครั้ง